کمترین: 
2990.6
بیشترین: 
2990.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 6 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 6 مهر 1396 , 2990.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":2990.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398