کمترین: 
942.5
بیشترین: 
942.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 6 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 6 مهر 1396 , 942.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":942.5}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399