کمترین: 
920.4
بیشترین: 
920.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 6 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 6 مهر 1396 , 920.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":920.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398