کمترین: 
4523.1
بیشترین: 
4523.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 6 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 6 مهر 1396 , 4523.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":4523.1}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399