کمترین: 
3966.6
بیشترین: 
3966.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 6 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 6 مهر 1396 , 3966.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":3966.6}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399