کمترین: 
3380.5
بیشترین: 
3380.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 6 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 6 مهر 1396 , 3380.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 09:10","price":3380.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399