کمترین: 
0
بیشترین: 
1244000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 6 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 6 مهر 1396 , 1244000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 04:42","price":0},{"date":"1396/07/06 04:48","price":1244000}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399