کمترین: 
0
بیشترین: 
582000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز پایین امروز 6 مهر 1396
قیمت نیم سکه تاریخ پاییندر تاریخ 6 مهر 1396 , 582000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 04:42","price":0},{"date":"1396/07/06 04:48","price":582000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398