کمترین: 
0
بیشترین: 
1177000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تمام سکه امروز پایین امروز 6 مهر 1396
قیمت تمام سکه تاریخ پاییندر تاریخ 6 مهر 1396 , 1177000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 04:42","price":0},{"date":"1396/07/06 04:48","price":1177000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399