کمترین: 
0
بیشترین: 
248000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 6 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 6 مهر 1396 , 248000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 04:42","price":0},{"date":"1396/07/06 04:48","price":248000}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398