کمترین: 
0
بیشترین: 
646000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 6 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 6 مهر 1396 , 646000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 04:42","price":0},{"date":"1396/07/06 04:48","price":646000}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399