کمترین: 
547.25
بیشترین: 
555.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 6 مهر 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 مهر 1396 , 549.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 00:32","price":549.63},{"date":"1396/07/06 01:08","price":549.38},{"date":"1396/07/06 04:08","price":550.25},{"date":"1396/07/06 05:00","price":549.75},{"date":"1396/07/06 05:32","price":549.13},{"date":"1396/07/06 06:08","price":548.88},{"date":"1396/07/06 07:32","price":548.63},{"date":"1396/07/06 08:32","price":548.88},{"date":"1396/07/06 09:08","price":549.38},{"date":"1396/07/06 09:32","price":549},{"date":"1396/07/06 10:08","price":548.13},{"date":"1396/07/06 10:32","price":548.88},{"date":"1396/07/06 11:32","price":550.38},{"date":"1396/07/06 12:08","price":551},{"date":"1396/07/06 12:32","price":552.13},{"date":"1396/07/06 13:08","price":554.63},{"date":"1396/07/06 13:32","price":554.88},{"date":"1396/07/06 14:08","price":555.13},{"date":"1396/07/06 14:32","price":553.63},{"date":"1396/07/06 15:08","price":553.88},{"date":"1396/07/06 16:08","price":555.38},{"date":"1396/07/06 17:08","price":554.38},{"date":"1396/07/06 17:32","price":555.13},{"date":"1396/07/06 18:08","price":554.38},{"date":"1396/07/06 19:08","price":551.13},{"date":"1396/07/06 19:32","price":548.88},{"date":"1396/07/06 20:08","price":548.63},{"date":"1396/07/06 20:32","price":548},{"date":"1396/07/06 21:08","price":547.25},{"date":"1396/07/06 21:32","price":548.13},{"date":"1396/07/06 22:08","price":548.88},{"date":"1396/07/06 22:32","price":549.63},{"date":"1396/07/06 23:08","price":549.38},{"date":"1396/07/06 23:32","price":549.63}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398