کمترین: 
1.62
بیشترین: 
1.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 6 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 6 مهر 1396 , 1.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/06 00:08","price":1.64},{"date":"1396/07/06 01:08","price":1.65},{"date":"1396/07/06 02:08","price":1.64},{"date":"1396/07/06 02:32","price":1.63},{"date":"1396/07/06 03:08","price":1.64},{"date":"1396/07/06 06:08","price":1.63},{"date":"1396/07/06 12:32","price":1.64},{"date":"1396/07/06 17:08","price":1.65},{"date":"1396/07/06 18:32","price":1.64},{"date":"1396/07/06 19:08","price":1.63},{"date":"1396/07/06 20:08","price":1.62},{"date":"1396/07/06 21:32","price":1.63},{"date":"1396/07/06 23:08","price":1.64},{"date":"1396/07/06 23:32","price":1.63}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399