کمترین: 
1244000
بیشترین: 
1244000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 5 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 5 مهر 1396 , 1244000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 14:36","price":1244000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399