کمترین: 
12900
بیشترین: 
12900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 5 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 مهر 1396 , 12900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 13:10","price":12900}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399