کمترین: 
620
بیشترین: 
621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 5 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 مهر 1396 , 621 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 12:40","price":621},{"date":"1396/07/05 12:50","price":620},{"date":"1396/07/05 13:20","price":621}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399