کمترین: 
1080
بیشترین: 
1082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 5 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 مهر 1396 , 1082 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 11:30","price":1080},{"date":"1396/07/05 12:00","price":1081},{"date":"1396/07/05 12:40","price":1082},{"date":"1396/07/05 12:50","price":1081},{"date":"1396/07/05 15:30","price":1082}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399