کمترین: 
2350
بیشترین: 
2350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 5 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 مهر 1396 , 2350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 11:20","price":2350}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399