کمترین: 
3149
بیشترین: 
3151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 5 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 5 مهر 1396 , 3151 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:40","price":3151},{"date":"1396/07/05 11:30","price":3150},{"date":"1396/07/05 12:10","price":3149},{"date":"1396/07/05 12:40","price":3150},{"date":"1396/07/05 12:50","price":3149},{"date":"1396/07/05 14:00","price":3151}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398