کمترین: 
1141
بیشترین: 
1146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 5 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 مهر 1396 , 1141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:40","price":1146},{"date":"1396/07/05 11:30","price":1145},{"date":"1396/07/05 11:40","price":1146},{"date":"1396/07/05 12:00","price":1143},{"date":"1396/07/05 12:10","price":1142},{"date":"1396/07/05 12:20","price":1141},{"date":"1396/07/05 12:40","price":1142},{"date":"1396/07/05 12:50","price":1141}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399