کمترین: 
493
بیشترین: 
495
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 مهر 1396 , 493 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":495},{"date":"1396/07/05 10:40","price":494},{"date":"1396/07/05 11:30","price":493}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398