کمترین: 
616
بیشترین: 
617
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 مهر 1396 , 616 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":617},{"date":"1396/07/05 10:40","price":616},{"date":"1396/07/05 12:40","price":617},{"date":"1396/07/05 12:50","price":616}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398