کمترین: 
482
بیشترین: 
484
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 مهر 1396 , 482 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":484},{"date":"1396/07/05 11:30","price":483},{"date":"1396/07/05 12:10","price":482},{"date":"1396/07/05 12:40","price":483},{"date":"1396/07/05 12:50","price":482}
بروزرسانی در تاریخ 03 مهر 1399