کمترین: 
4084
بیشترین: 
4087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 مهر 1396 , 4084 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":4087},{"date":"1396/07/05 10:40","price":4086},{"date":"1396/07/05 11:30","price":4085},{"date":"1396/07/05 12:40","price":4087},{"date":"1396/07/05 12:50","price":4084}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399