کمترین: 
3240
بیشترین: 
3243
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 5 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 مهر 1396 , 3243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:20","price":3240},{"date":"1396/07/05 11:30","price":3242},{"date":"1396/07/05 11:40","price":3241},{"date":"1396/07/05 12:10","price":3240},{"date":"1396/07/05 12:20","price":3241},{"date":"1396/07/05 12:40","price":3243},{"date":"1396/07/05 12:50","price":3242},{"date":"1396/07/05 13:20","price":3243},{"date":"1396/07/05 14:00","price":3242},{"date":"1396/07/05 15:20","price":3243}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399