کمترین: 
3905
بیشترین: 
3908
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 5 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 مهر 1396 , 3907 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 10:10","price":3905},{"date":"1396/07/05 11:20","price":3906},{"date":"1396/07/05 11:50","price":3907},{"date":"1396/07/05 13:30","price":3908},{"date":"1396/07/05 13:40","price":3906},{"date":"1396/07/05 15:30","price":3907},{"date":"1396/07/05 16:20","price":3908},{"date":"1396/07/05 17:30","price":3907}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399