کمترین: 
1996
بیشترین: 
1996
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 5 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 5 مهر 1396 , 1996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":1996}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399