کمترین: 
58.4
بیشترین: 
58.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 5 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 5 مهر 1396 , 58.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":58.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399