کمترین: 
10140.2
بیشترین: 
10140.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 5 مهر 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 5 مهر 1396 , 10140.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":10140.2}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399