کمترین: 
2489
بیشترین: 
2489
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 5 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 5 مهر 1396 , 2489 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":2489}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399