کمترین: 
3200.6
بیشترین: 
3200.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 5 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 5 مهر 1396 , 3200.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":3200.6}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399