کمترین: 
8949.1
بیشترین: 
8949.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 5 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 5 مهر 1396 , 8949.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":8949.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399