کمترین: 
288.8
بیشترین: 
288.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 5 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 5 مهر 1396 , 288.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":288.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398