کمترین: 
8767.1
بیشترین: 
8767.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 5 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 5 مهر 1396 , 8767.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":8767.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399