کمترین: 
910.1
بیشترین: 
910.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 5 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 5 مهر 1396 , 910.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":910.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399