کمترین: 
11171.6
بیشترین: 
11171.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 5 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 5 مهر 1396 , 11171.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":11171.6}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399