کمترین: 
427.4
بیشترین: 
427.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 5 مهر 1396 , 427.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":427.4}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399