کمترین: 
534.7
بیشترین: 
534.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 5 مهر 1396 , 534.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":534.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399