کمترین: 
415
بیشترین: 
415
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 5 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 5 مهر 1396 , 415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":415}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398