کمترین: 
49.3
بیشترین: 
49.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت افغانی امروز 5 مهر 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 5 مهر 1396 , 49.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":49.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399