کمترین: 
3479.2
بیشترین: 
3479.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 5 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 5 مهر 1396 , 3479.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":3479.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399