کمترین: 
2730.9
بیشترین: 
2730.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 5 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 5 مهر 1396 , 2730.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":2730.9}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399