کمترین: 
3005.7
بیشترین: 
3005.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 5 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 5 مهر 1396 , 3005.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":3005.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399