کمترین: 
509.1
بیشترین: 
509.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 5 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 5 مهر 1396 , 509.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":509.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399