کمترین: 
952.8
بیشترین: 
952.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 5 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 5 مهر 1396 , 952.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":952.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398