کمترین: 
918.9
بیشترین: 
918.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 5 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 5 مهر 1396 , 918.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":918.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399