کمترین: 
4535.1
بیشترین: 
4535.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 5 مهر 1396
قیمت پونددر تاریخ 5 مهر 1396 , 4535.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":4535.1}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399