کمترین: 
3978.3
بیشترین: 
3978.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 5 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 5 مهر 1396 , 3978.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":3978.3}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399