کمترین: 
3375.7
بیشترین: 
3375.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 5 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 5 مهر 1396 , 3375.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 09:10","price":3375.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398