کمترین: 
1.65
بیشترین: 
1.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 5 مهر 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 5 مهر 1396 , 1.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/05 00:32","price":1.69},{"date":"1396/07/05 01:08","price":1.7},{"date":"1396/07/05 04:32","price":1.69},{"date":"1396/07/05 11:32","price":1.68},{"date":"1396/07/05 14:08","price":1.67},{"date":"1396/07/05 15:08","price":1.68},{"date":"1396/07/05 16:08","price":1.67},{"date":"1396/07/05 16:32","price":1.68},{"date":"1396/07/05 17:32","price":1.67},{"date":"1396/07/05 18:08","price":1.66},{"date":"1396/07/05 18:32","price":1.65},{"date":"1396/07/05 19:32","price":1.66},{"date":"1396/07/05 21:32","price":1.65}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399